Калкулатор

Защо Автоматизация?

Ако често се чудите дали е добра идея да инвестирате в селскостопанска автоматизация, вие сте на правилното място. Решението как да инвестирате във вашия бизнес често е трудно и трябва внимателно да се планира за да се гарантира максимална възвръщаемост на инвестицията и намаляване на потенциалните рискови фактори.

Не е тайна, че една от най-добрите инвестиции в земеделието, която дава най-висока възвръщаемост е механичното бране на реколтата. Комбайни се използват по целия свят от десетилетия за прибиране на различни култури, а сега Рио Агро разполага с най-модерното оборудване за събиране на плодове.

Обикновено един комбайн може да замести 90 работника, докато се нуждае само от 3-ма или 4-ма души да го оперират. Въпреки, че има много фактори, които трябва да се вземат в на предвид, наемането на комбайн за сезон може да доведе до над 60% намаляване на разходите свързани с беритба, а притежаването на такъв може да се изплати от 1 до 3 години и да увеличи вашите печалби многократно.

Капацитета на един комбайн се измерва в площ, която той може да обработи за един работен ден. Площта зависи директно от скоростта, която може да достигне във вашите полета докато бере. Скоростта на един комбайн зависи от редица фактори, като дължина на редовете, наклон, вид почва, видове и сорт растения и др. Типичен пример при бране на малини е един комбайн да обработи 30 декара за 8 часа, което се равнява на около 90 работника. Трябва да се отбележи, че комбайна може да работи продължително за 16 или повече часа, което автоматично удвоява или утроява капацитета му.

За да улесним процеса ви за вземане на решение, ние разработихме калкулатори, които ви позволяват бързо да въведете вашите типични разходи и да получите незабавен анализ на икономия на разходите от наемане на плодов комбайн както и възвръщаемост на актива след неговото закупване.

Translate »