Напояване

Напоителни Системи

Напояването е изкуственото нанасяне на вода върху почвата чрез различни системи от тръби, помпи и спрейове. Поливането обикновено се използва в сухи райони, където валежите са нередовни, сухи или се очаква суша. Има много видове напоителни системи, при които водата се подава равномерно на цялото поле. Напоителните системи също се използват за доставяне на течни и водоразтворими торове до Вашите растения, снабдявайки ги с нужните хранителни елементи за растеж.

В по-редки случаи, напояването се използва за защита на растенията срещу измръзване, предотвратяване на растежа на плевели при зърнени насаждения, или предотвратяване на консолидацията на почвата.

Напоителни Системи

Агроцентър “Рио Агро” предлага разнообразен избор от повърхностни, подпочвени и микронапоителни системи за капково и капилярно напояване. Предлагаме разновидности от помпи, кранове, филтри, регулатори за налягане, смесители за наторяване, тръбопроводи и капкообразуващи елементи, както и автоматични устройства за управление на поливането.

Translate »
X