Meteobot

Meteobot

Meteobot, е компания с история (започнали през 2007 г.) и работи за по-добро бъдеще. Кръвната им група е иновационно положителна. Сложните фирмени процеси и структури са им чужди, защото са динамична компания, започнала като семеен бизнес. Умеят да превеждат сложните технологии на разбираем от всеки език. Продуктите, които създават, отразяват вашите идеи и решават проблемите, които вие им споделяте. Земеделието винаги ще бъде тяхната най-голяма страст. И допринасят за това то да стане един от най-високотехнологичните отрасли в световен мащаб. 

Translate »
X