Fertinagro

Fertinagro

Фертинагро България АД е представител на един от водещите испански производители на продукти за прецизно хранене на растенията – Fertinagro Biotech. Портфолиото на компанията обхваща над 300 различни специализирани продукта, като високо технологични минерални торове за почвено и листно приложение, биостимуланти и решения за био земеделие. Те се произвеждат в 18-те завода на компанията основно в Испания, посредством иновативни технологии гарантиращи безупречно качество и проследимост на производствения процес. От основаването си през 1986г Фертинагро Биотех чрез агрономически иновации, защитени с над 32 патента, предла на своите клиенти решения за прецизно хранене на рестенията съобразено с конкретните им нужди.

Фертинагро България АД е основана в страната през 2018г. Към момнта търговския екип на компанията покрива цялата териотрия на България. Регионалните представители – агроном/консултанти са на разположение на всички земеделци – зърнопроизодители, овощари, лозари и зеленчукопроизводители. Посредством нашите предложения като продукти и технологии заедно в партньорство с фермерите постигаме търсени резултати в оглеждането на културите и високи добиви.

Translate »