B&B Agro

 

Би & Би Агро

”Би енд Би Агро” ЕООД е представител , вносител и търговец на уникална гама течни органични торове и препарати, фокусирани изцяло върху листното хранене на растенията, подобряване на почвената активност и Интегрираната борба с вредителите (IPM).

Австралийската компания Growth Agriculure, работи с едни от най -добрите световни изследователи в разработването на устойчиви и щадящи околната среда земеделски подобрители, които да гарантират продоволствената сигурност в света и да спасят пчелите (както и нас).

Ние вярваме че:

  • устойчивостта на сектора зависи от иновативните методи на производство
  • земеделието може да бъде източник на доходи
  • опазването на околната среда и високата производителност мога да вървят ръка за ръка
Translate »