Agromio

Agromio

За да посрещне нуждите на земеделието, АГРОМИО фокусира своята дейност в изследване, анализиране и експертиза на базата, на които да предложим решения за максимална ефективност на земеделските стопанства. Целта на компанията е, чрез научно-изследователска дейност и експериментална мрежа от опити, които включват множество наблюдения и анализи през вегетацията на културите, да отговорим на предизвикателствата пред съвременното земеделие. Ние вярваме, че рентабилно и устойчиво земеделие се прави с адекватна информация и индивидуален подход към всяко поле и култура, затова
тестваме нашите продукти и решения в различни условия, за да извлечем максималната полза от тяхното приложение.

За да отговорим на поставените цели, всяка година инвестираме значителни ресурси в организирането и изпълнението на опитни платформи и в научно-изследователски проекти, съвместно с водещи специалисти в областта на растителното хранене, микробиолия, фитопатология, физиология и биохимия на растенията.

 

МИСИЯ

Да съберем най-подробната информация, да направим адекватен анализ и преценка, за да дадем най-точната препоръка
Да създадем решения и ноу-хау чрез иновации, които да отговарят на всяко предизвикателство в земеделието
Постоянно да предлагаме практики и продукти за устойчиво земеделие

Translate »
X