Agrodrip

Agrodrip

Мисията на Агродрип да проектира, доставя и разпространява продукти, които подобряват живота на тези, които ги купуват, осигурявайки им надеждност, безопасност и комфорт.

  • Сиситеми за капково напояване
  • Автоматизирани подземни поливни системи
  • Дъждовални и микродъждовални системи. Системи против слани.
  • Системи за защита от градушки
  • Модулни сглобяеми резервоари и лагуни за съхранение на вода
  • Полиетиленови тунелни оранжерии

Translate »