ЗА НАС

Нашата Мисия

Мисията на “Рио Агро” е да предостави на земеделските предприемачи и едри производители необходимите им машини, оборудване и познания които да им дадат възможност да повишат производителността на труда, да намалят себестойността на продукцията и да увеличат своята конкурентоспособност.

Translate »
X