Ръководство за бране, съхранение и преработка на малини

Ръководство за бране, съхранение и преработка на малини

Ръководство за бране, съхранение и преработка на малини

Бране

 1. Максимум от два слоя плодове в касетка.
 2. Касетките трябва да са чисти, сухи и еднакви по размер, защото при транспортиране ако има различия в размера могат да паднат и да се повреди плода.
 3. Касетките да не влизат в контакт с почвата.
 4. Когато касетката е пълна, тя незабавно трябва да се постави на сянка, защото директната слънчева светлина влошава качеството.
 5. По възможност да се осигури защита от насекоми
 6. Тоалетни и условия за измиване на ръцете трябва да са осигурени за берачите на полето, както и да се използват подходящ сапун и кърпи. Хигиената на берачите трябва редовно да се контролира по време на беритбата.
 7. Работници страдащи от кожни, стомашно-чревни и други опасни заболявания не могат да участват в беритбата.
 8. Беритбата трябва да е навременна (по-малък проблем е ако има 5% светло-червени, не напълно узрели плодове, отколкото 5% презрели плодове).
 9. В случай на дъжд е желателно да се изчака 24 часа и след това да се поднови беритбата, за да се възстанови нормалната стойност на Брикс (съдържание на захари в плода).
 10. Сутрин по плодовете има влага, за това е препоръчително да не се започва с беритбата твърде рано. Желателно е при беритбата плодовете да са сухи.
 11. Транспортирането на плода до хладилника е препоръчително да става вечер, когато температурите са по-ниски, освен ако транспортирането не се извършва с хладилен камион.
 12. Превозното средство трябва да е покрито и чисто.
 13. Документ с данни за име на фермер, поле, продукт, дали е органичен, количество, дата трябва да придружава доставката. Този документ трябва да носи подписа на човека, отговорен за това, че всичко е протекло спрямо ръководството.

Съхранение преди замразяване

 1. Ако доставката на малините се извършва през деня, то те се вкарват в помещение, където да се темперират до 5-6°С.
 2. Ако малините се транспортират вечер по хладно, то те могат да се вкарват за замразяване веднага или ако няма достатъчно количества да се вкарат в помещение с температура от 5-6°С.

Замразяване

 1. Малините се вкарват в стаята за замрязяване, където се охлаждат при температура: -36 /-40°С.
 2. Готовият продукт има температура от -18/-20°С. Температура по висока от -16°С, може да доведе до слепване на малините.
 3. Препоръчва се готовият продукт, ако няма да се сортира веднага след замразяване, да се постави в найлонови торби и кашони със съответния номер на партида и документ, за да има проследяемост.
 4. Съхранението на необработените замразени малини се извърщва в хладилни камери при температура от -22/-24°С.

Преработка след замразяване

 1. Задължителна документация за процедурите свързани с почистване на суровината преди преработка, както и разделяне на органичния от неорганичен продукт.
 2. При сортиране на малините е много важно да се внимава, като целта е да се допуска минимално присъствие на следните нежелани фракции: червеи и ларви, изсъхнали неразвити плодове, части от листа и клонки, плодове с дръжки и части от каликса, деформирани, изсъхнали и други неприемливи плодове. Чужди тела: Пластмаса, дърво, пясък и пръст, косми
 3. При внасяне и изнасяне на замразените малини и крайния продукт в и от работното помещение, да се следи да няма възможност за пресичане на потоците за органично и неорганично производство.
 4. Да се спазват Добрите Производствени Практики.
 5. Документацията от производството трябва да показва ясно връзката между партидите и датите на производство и преработка.

Опаковане

 1. Малини качество IQF трябва да са в синя полиетиленова торба. В един кашон трябва да има 4х2,5 кг торби. Един кашон трябва да има нето тегло от 10 кг.
 2. Малини качество Цели и Начупени трябва да са в синя полиетиленова торба. В един кашон трябва да има 1 х 10 кг торба. Един кашон трябва да има нето тегло от 10 кг.
 3. Необходимо е кашоните да се пълнят до горе, за да не се получава празно пространство в горната част, при което горния кашон може да смачка този под него.

Неправилно пълнене!

 1. Препоръчително е кашона да е 4-5 слоен, за да няма смачкани кашони при транспортиране.
 2. Кашона трябва да е облепен със синя залепваща лента.
 3. На кашона трябва да има етикет съобразно изискванията.
 4. Кашоните трябва да са разположени на здрави и чисти европалети, надеждно обвити във фолио.
Translate »